Liikmele

Liikmete üldkoosoleku korduskoosoleku teade 8.07.2022

TÜ Tartu Tarbijate Kooperatiiv (edaspidi TÜ TTK) liikmete üldkoosoleku korduskoosolek  toimub  8. juulil 2022. a. kell 11.30 TÜ TTK asukohas Tartus, Riia tn. 2 (Kvartali keskuse Turu tn. poolne pääs 3, IV korrus)  alljärgneva päevakorraga.

  1. TÜ TTK 2021.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku  kinnitamine.
  2. TÜ TTK audiitori nimetamine järgmiseks kolmeks aastaks.

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 11.00 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Koosolekuks ettevalmistatud materjalidega on võimalik tutvuda TÜ TTK asukohas Tartus, Riia tn. 2.

 

Tartu Tarbijate Kooperatiivi juhatus

Coop Teataja