Liikmele

Liikmete üldkoosoleku korduskoosoleku teade 12.07.2017

TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv (edaspidi TÜ TTK) liikmete üldkoosoleku korduskoosolek toimub  12. juulil 2017. a. kell 10.30 TÜ TTK asukohas Tartus, Ujula tn 2 II korruse koosolekute saalis alljärgneva päevakorraga.


1. TÜ TTK 2016.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku  kinnitamine 
2. TÜ TTK nõukogu liikme tasude kinnitamine


Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 10.00 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Koosolekuks ettevalmistatud materjalidega on võimalik tutvuda TÜ TTK asukohas Tartus, Ujula tn. 2, II korruse sekretäri ruumis.

Coop Teataja