Uudised

Uudised

11:18 29. mai 2019

Toidu oma pakendisse ostmine Coop Tartu kauplustes

Hea klient!

Siin on sulle oluline info TOIDU letist, salatibaarist jm tsoonidest OMA PAKENDISSE ostmiseks.

 

Palun arvesta, et

 • kaalumist vajavates tsoonides on kaalule juba eelnevalt taaraks pandud meie kauplustes kasutatavate pakendite kaalud (saiakesekoti kaal, suure salatikarbi kaal salatibaaris jne).
 • Veendu, et sinu karp vm pakend vastab konkreetse toidu pakendamise nõuetele.
 • Sina ise vastutad oma nõu puhtuse eest ja seega ka toidu võimaliku saastumise eest. Pakendi puhastamise võimalused on enamasti toodud välja pakendi märgistusel. Pakend peab olema puhas nii seest kui väljastpoolt vältimaks kaupluse töövahendite ja teiste kaupade saastumist.

 

Vastutus ja ohud

Toidu müüja (ehk kauplus) vastutab toiduohutuse tagamise eest toidu üleandmiseni tarbijale. Ohtude vähendamiseks on oluline, et pakend on puhas, terve ja sobiv toiduga kokkupuuteks. Vastasel juhul võib tarbija pakend saastada käitlemispindu (nt töölaud, kaal) ning ohustada ka teisi tarbijaid ja töötajaid või mõjutada negatiivselt pakendatava toidu ohutust ning kvaliteeti. Toidu müüjal on praktiliselt võimatu kontrollida tarbija pakendi sobivust toiduga kokkupuuteks. Tarbija peab teadvustama võimalikke ohte, mis võivad tekkida pakendi kasutamisel mittesobivatel tingimustel ja arvestama sellega, kui toidu müüja keeldub tema pakendisse toidu müümisest.

On mitmed füüsikalised, bioloogilised ja keemilised ohud:

 • Purunemine, füüsiliste osakeste pudenemine, killud. Nende ohtude vähendamiseks võtame vastu vaid terveid, puhtaid ja soovitatavalt mittepurunevatest materjalidest pakendeid.
 • Peamised bioloogilised ohud on mikroorganismid (nt bakterid, seened, parasiidid). Kuna bioloogilisi ohte on silmaga tihti võimatu tuvastada, on nende kontrollimine ja ohjamine kõige keerulisem. Vastu võetakse vaid silmaga nähtavalt puhtaid pakendeid.
 • Toidupakendite puhul on peamine keemiline oht pakendi materjali osakeste ülekandumine toitu (nn migratsioon). See, kui palju osakesi kandub materjalist toitu, sõltub materjali koostisest ja kasutamise tingimustest, mistõttu on kliendil oluline jälgida tootja poolt väljastatud kasutusjuhiseid pakendile.

Tarbijal tasub korduvkasutusega toidupakendit valides kindlasti tähelepanu pöörata pakendi märgistusele, kus peab muu hulgas olema välja toodud:

 • Sõnad „toiduga kokkupuuteks“, konkreetsele kasutusele viitav märge („toidukarp“, „moosipurk“, „kohvitass“, „kuivainete tops“) või eristusmärk: 
 • Vajadusel asjakohane kasutamisjuhis (sh kasutamistemperatuurid, sobivus masinpesuks, kokkupuuteks sobivad toidutüübid)
 • Tootja, käitleja või müüja kontaktinfo

Märgistus on leitav tootel, toote pakendil, etiketil või sildil toote vahetus läheduses, selgesti nähtavas kohas.

 

Toiduga juba kontaktis olnud toidupakendid

Kui toidu pakendil pole märgitud teisiti, ei ole pakend mõeldud korduvkasutamiseks. Jogurtitopsi, margariinikarbi, lihatoodete karbi, karastusjoogipudeli ja muu varem kasutuses olnud pakendiga kauplusesse pöördudes võib toidu müüja keelduda sellesse toidu pakendamisest.

Korduvkasutuseks mõeldud pakendite pesemise ja puhastamise soovitused tarbijale kasutusohutuse tagamiseks:

 • Järgi pakendi kasutamisjuhist (kas pakendit võib pesta nõudepesumasinas; kas pakendi pesemiseks võib kasutada abrasiivset pesukäsna).
 • Pese alati oma pakend puhtaks esimesel võimalusel.
 • Pesemiseks kasuta sobivaid pesuaineid ja -vahendeid.
 • Pesemise käigus veendu, et pakendi pinnad saaksid puhtaks ja kindlasti loputa hoolikalt ka kasutatud pesuvahendi jäägid.
 • Lase pakendil kuivada õhu käes (suletava anuma puhul kindlasti avatud kujul) või kuivata muul sobival viisil.

 

Tarbija pakendisse lahtise toidu pakendamisega võivad kaasneda mitmesuguseid ohud. Neid ohte on võimalik vältida, kui tagad, et sinu pakend on puhas, terve ja sobiv toiduga kokkupuuteks. Kuna toidu müüjal on piiratud võimalused pakendi puhtuse ja sobivuse hindamiseks, lasub suurem VASTUTUS TARBIJAL. Toidu müüjad võivad kehtestada tarbija pakendile täiendavaid nõudeid toiduohutuse tagamiseks.

Allikas:

Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Katrin Jõgi

Maaeluministeeriumi ajaveeb 18.04.2019,

https://maablogi.wordpress.com/2019/04/18/millist-pakendit-eelistada-kui-tahad-toitu-oma-karpi-osta/?fbclid=IwAR37ddbkt7Rg0D4KGE9pgMmYc6xgNk42xfdgpeGTi2GmwDhBk2e3eEeS7xA