Liikmele

Liikmete üldkoosoleku teade 28.06.2019

TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv (edaspidi TÜ TTK) liikmete üldkoosolek toimub  28. juunil 2019. a. kell 16.00 TÜ TTK asukohas Tartus, Riia t 2, IV korruse koosolekute saalis (Turu t poolne pääs 3) alljärgneva päevakorraga:

1. TÜ TTK 2018.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku  kinnitamine

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 15.45 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Koosolekuks ettevalmistatud materjalidega on võimalik tutvuda TÜ TTK asukohas Tartus, Riia tn 2 IV korruse sekretäri ruumis (Turu t poolne pääs 3).

Tartu Tarbijate Kooperatiivi juhatus

Coop Teataja