Liikmele

Liikmete üldkoosoleku teade 20.06.2023

TÜ Tartu Tarbijate Kooperatiiv (edaspidi TÜ TTK) liikmete korraline üldkoosolek  toimub  20. juunil 2023. a. kell 16.30 TÜ TTK asukohas Tartus, Riia tn. 2 (Kvartali keskuse Turu tn. poolne pääs 3, IV korrus)  alljärgneva päevakorraga.

  1. TÜ TTK 2022.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku  kinnitamine.
  2. TÜ TTK nõukogu liikmete valimine.

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 16.00 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Koosolekuks ettevalmistatud materjalidega on võimalik tutvuda TÜ TTK asukohas Tartus, Riia tn. 2.

 

Tartu Tarbijate Kooperatiivi juhatus

Coop Teataja